...welcome on 16th floor

5 jazyků lásky

13. 7. 2008 0:24
Rubrika: Zajímavosti

Před nedávnem se mi dostala do ruky velmi zajímavá knížka, kterou napsal Gary Chapman, který se věnuje mnoho let manželskému poradenství. Knížka se jmenuje “5 jazyků lásky“, v níž vysvětluje, že mezi lidmi existuje 5 jazyků (z nichž každý mluví tím svým jedním jazykem), kterými projevují svou lásku k partnerovi. Je to šťastná náhoda, používá-li váš partner stejný jazyk lásky jako vy, ale horší je však pokud každý mluvíte jiným jazykem. Pak obvykle dochází k nedorozumění, kdy oba tvrdí, že ten druhý už je nemiluje. Což však není pravda, neboť každý projevuje lásku k druhému svým jazykem, které se však navzájem liší, a tak dochází k velkému nedorozumění. Lidé tyto neshody výrazněji pocítí po skončení období zamilovanosti. Prvotní zamilovanost je zde popisována jako nemoc, neboť člověk nevidí a mnohdy ani nechce vidět chyby druhého. A po opadnutí tohoto období se velmi diví, jak si najednou s partnerem nerozumí. Horší je, uvědomí-li si to až po svatbě. Ale nezoufejte, neboť tato nauka Garyho Chapmana zachránila velmi mnoho manželství a vztahů na pokraji rozpadu, ba i případy, které se zdáli již totálně mrtvé. Gary je manželským poradcem více jak 20 let a sám si prošel velkými krizemi v oblasti manželství.

Autor v knize obrazně popisuje, že každý člověk má v sobě citovou nádobu, či nádrž chcete-li. A pokud svému partnerovi budete tuto nádobu naplňovat, bude pak sám šťasten a důsledkem toho je, že bude naplňovat i vaši citovou nádobu. Pokud však lidé sobě projevují lásku odlišným jazykem, tak se můžete snažit sebevíc, ale citová nádrž vašeho partnera zůstane prázdná, a tím pádem nemůže nikdy naplit tu vaši. A jak je známo tak palivo z nádrže časem ubývá, takže ji musíte udržovat stále, co nejvíce plnou. Smyslem tedy je, abyste se z lásky k partnerovi naučili mluvit jeho jazykem a on samozřejmě tím vašim. Gary prohlašuje ze svých zkušeností, že takto spokojeně a harmonicky mohou žít i naprosto odlišní lidé. Následně se vám zkusím stručně popsat a charakterizovat oněch 5 jazyků lásky:

1.) Slova ujištění
Člověk, který používá tento jazyk vyjadřuje lásku k druhému slovy. Říká mu jak moc jej má rád, co pro něj znamená a myslí je opravdově. Sám však ale také potřebuje slyšet slova ujištění o lásce od svého partnera, neboť tento jazyk nejvíce naplňuje jeho citovou nádobu. Naopak velkým utrpením pro člověka užívajícího tento jazyk je, pokud jej partner raní slovy a nevhodnou kritikou. Například člověka, který nepoužívá tento jazyk partnerova kritika zas tak moc neraní, ale v tomhle případě způsobuje obrovskou bolest.

2.) Pozornost
Člověk používající tento jazyk potřebuje, aby si jeho partner na něj udělal čas a věnoval se mu, vyslechl si jeho problémy či si jen v klidu popovídat. Takovýto člověk potřebuje vědět, že jej vnímáte. Měli byste si na něj udělat čas aspoň 15 minut denně. Když se mu chcete věnovat, nedělejte při tom žádnou jinou činnost jinak bude mít pocit, že ho vůbec nevnímáte.

3.) Přijímání darů
Lidé jejichž jazykem je přijímání darů se cítí být milování, přináší jim jejich partner jednou za čas nějaký dárek. Muži si mnohdy myslí, že je zbytečné kupovat ženě květiny, neboť prý za chvíli zvadnou a stejně skončí v koši. Jenomže ženy vnímají květiny jinak, a opravdu jim udělají radost. Avšak není řečeno, že byste měli dárky jen kupovat. Mnohdy potěší i maličkost, kterou vyrobíte sami. Je-li přijímání darů jazykem vašeho partnera, tak byste mu měli jednou týdně přinést nějaký dárek.

4.) Skutky služby
Používá-li váš partner tento jazyk, tak mu svou lásku nejlépe projevíte službou, kterou pro něj vykonáte. Ať už je to umyté nádobí čí posekaný trávník, opravený plot, vyluxování bytu a další různé služby. Nejsem si teď jestli to, co teď řeknu patří přesně do tohoto jazyku nebo do jazyku pozornosti, ale stěžuje-li si váš partner, že spolu nikdy nikam nevyrazíte, ať už na víkend nebo za kulturou, měli byste si jednou v týdnu udělat čas, a někam jej vzít. I kdyby to měl být koncert vážné hudby, kterou třeba vy nemusíte, ale pokud tímto naplníte citovou nádobu vašeho partnera, tak následně naplní tu vaši.

5.) Fyzický kontakt
Lidé tohoto jazyka se cítí druhým nejvíce milováni, projevuje-li k nim partner fyzický kontakt. Pro teď z toho vyloučím sex, a vrátím sek tomu dále. Takže uvažujme nyní fyzický kontakt, jako pohlazení, držení za ruku, objímání nebo mazlení.

Sami teď víte, co způsobuje nedorozumění v lásce. Např. jeden muž projevoval svou lásku ke své ženě tím, že ji pomáhal se vším v domácnosti a došlo to až tak, že nakonec dělal skoro všechno, neboť ji velice miloval. Jeho žena však byla na pokraji zoufalství, neboť se necítila vůbec milována. Stěžovala si, že její muž už s ní skoro vůbec nemluví. Jen u snídaně spolu prohodí pár slov a pak něco málo u večeře a pak jde zase něco dělat. Když v poradně tento muž slyšel od své ženy tyto slova, že jej nemiluje, tak jej to hodně zdrtilo. Říkal, že už neví, jak víc svou lásku k ní projevovat. Asi tušíte, že jeho jazykem lásky byly skutky služby, a však jazykem lásky jeho ženy byla pozornost. Proto nemohla ocenit jeho služby k ní, neboť je nevnímala jako projev lásky, ale právě naopak, jako odcizení se. Gary tyto situace řeší v poradně tak, že řekne oběma manželům, aby si na papír napsali 3-4 věci, které by chtěli, aby dělal jejich partner, resp. co by měl dělat, aby se cítili být jim milováni. Podle toho sami dokázali určit, co je jejich jazykem lásky a zároveň to bylo vodítko pro partnera, který se podle toho následně zařídí, aby si mohli navzájem začít plnit své citové nádoby. Takže ten muž tímto věděl, že nemusí dělat veškeré činnosti v domě sám a místo toho si během dne našel čas, aby své ženě věnoval pozornost, a ta se pak cítila spokojená. Naopak on sám si přál, aby jemu žena prokazovala svou láskou nějakou službou, že mu třeba uvaří, neboť skutky služby jsou jeho jazykem. Můžete si tedy zkusit zjistit váš jazyk lásky. Sepíšete si na papír, co od svého partnera vyžadujete, a následně si uvědomíte, že to samé, co požadujete projevujete vy k němu.


Zvlášť bych se chtěl upozornit, že jazyk lásky - fyzický kontakt může být zavádějící při určování svého jazyka. Neboť jak je to dáno v genech lidstva, tak muž je k sexu připraven vždy a je mu jedno jestli to je v nevhodném prostředí s rušivými elementy mluvíme-li o mužích obecně. Ale žena k sexu potřebuje klid a hlavně pocit, že je milována. Proto si mnoho mužů může mylně myslet, že jeho jazykem lásky je fyzický kontakt. Ale ať si zkusí sami v sobě probrat, jestli by na něj měli chuť i v případě, že by je manželka předtím zkritizovala. Pokud by vás tohle odradilo, tak vaším jazykem lásky jsou slova ujištění a ne fyzický kontakt. Může se stát, že se shledáte ve dvou jazycích, které máte na stejné úrovni. To nevadí, protože dvojjazyčnost také není na škodu. Váš partner má aspoň větší škálu možností k naplnění vaší citové nádoby. Takže si zkuste určit váš primární a sekundární jazyk, ostatní už pro vás nebudou tak důležité. Problémy s určením svého jazyka budou mít dva typy lidí. Jedni, co již svou citovou nádobu mají naplněnou, a tak těžko dokážou určit, co jim od partnera nejlíp sedí neboť tak i tak se cítí spokojeni. Druhým typem lidí jsou s prázdnou, ba dlouhodobě vyprahlou citovou nádobou. Neboť v takovém člověku je vyvolán pocit, že je milován i maličkostí, která absolutně není jeho jazykem lásky. Pro lepší určení mohu uvést svůj postup:


Taky jsem si během četby říkal, že by mým primárním jazykem byl fyzický kontakt. Ale byl to jen klam a začal jsem rozebírat dále. Vadilo by mi, kdybych měl fyzický kontakt, ale nedostal bych žádný dárek? Ne, takže jsem věděl, že přijímání darů je u mě až po fyzickém kontaktu. Ale vadilo by mi, kdyby mi partnerka nevěnovala pozornost, ale úplně nejvíce by mě ranila její negativní slova. Naopak sám nejraději projevuji city k druhým slovy. Dříve jsem si to neuvědomoval, pokud mě neupozornili druzí na jednu věc, že když mi na někom záleží, tak mu až přehnaně lichotím. Vím, že přílišné lichocení je odsuzováno v katechismech, jenže slova ujištění jsou mým primárním jazykem, a samotného mě nejvíce potěší vlídná slova. Naopak když jsem nahlédl do své minulosti, tak jsem zjistil, že nevhodná slova druhých vždycky něco ve mě zabila. Uvedu takový trošku cálký příklad: Dejme tomu, že si rád zpívám "Skákal pes" a někdo mi řekne, že se mu to nelíbí, jak zpívám, že to vypadá blbě. Jenže je to moje jako oblíbená písnička a já si ji zpívat chci. A tak v přítomnosti toho člověka to už neudělám, protože důsledkem jeho slov se ve mě vytvoří blok. Ten člověk to třeba ani tak nemyslel, ale už mě prostě Skákal pes zpívat neuslyší. Bez jeho přítomnosti si ji však budu prozpěvovat pořád. Ale to neznamená, že by to nemohl vlídnými slovy odčinit zpět, pokud tedy nebudou falešná. Takže lidi, jejimž primárním jazykem nejsou slova ujištění si zřejmě z kritiky druhých lámat hlavu nebudou a pojedou dál. Já bych těch špatných slov také rád nedbal, jenže to ve mě prostě nejde. Takže po celkovém setřídění se těch 5 jazyků lásky má u mě takto:

1.) slova ujištění - můj primární jazyk
2.) pozornost - můj sekundární jazyk
3.) fyzický kontakt
4.) skutky služby a 5.) přijímání darů

Skutky služby a přijímání darů jsem dal na řádek vedle sebe a to proto, že i když to nejsou mé jazyky lásky, tak nemohu říct, že bych nerad dostával dary. Ba naopak mě dárky vždy potěší, ale zároveň když mi někdo prokáže službu, tak to může být někdy i více než dar z mého pohledu. Jenže bloest způsobenou špatnými slovy mi nesmažou, tam pomůžou zase jen správná slova. Takže tak jsem na tom já a můžete to brát jako příklad, jak určit svůj jazyk. A vy byste se svým protějškem měli tohle téma určitě prodiskutovat pokud cítíte ve vztahu, že vaše citové nádoby nejsou zcela plné či úplně prázdné. A pokud možno nejlépe si tuto knížku sehnat. Je tenká, a jde přečíst za 4 hodiny. Může to být těžké určit jazyk lásky vašeho partnera, protože do něj nevidíte, a tak byste si měli navzájem své jazyky lásky sdělit. Gary také nabádá k hraní hry "na plné citové nádoby".  První den se optáte vy  protějšku, zda je jeho citová nádoba plná a pokud není, tak ať vám sděli 3-4 věci, po kterých touží, abyste pro něj udělali a příští den naopak on se zeptá vás.


A ještě jedna důležitá věc: Toužíte-li po lásce druhého, vyvarujte se příkazů, neboť ty lásku ničí. Jenže když má člověk pocit, že partnerovu lásku ztrácí, tak v sebeobraně mu začne nevědomky přikazovat v lásce. Proto nemůžete pro lásku přikazovat, ale vyjadřovat své touhy v prosbách. Nepamatuji si už přesně citát Pána Ježíše, ale řekl něco v tom smyslu, že když děláte cokoli bez lásky, jde to příliš ztuha a na konci z toho stejně nemáte radost. Naopak děláte-li pro někoho něco z lásky, tak vám to připadá snadné. Např. jeden muž měl ženu, jejíž jazykem byly skutky služby a ona po něm chtěla aby pravidelně luxoval byt. Ten pán měl z luxování trauma, neboť doma jej tato činnost frustrovala a sám tehdy řekl, že až jednou bude v manželství, tak na lux ani nesáhne. A teď doma manželce luxuje každý týden. A proč to dělá když má k tomu odpor, a jak to, že to zvládá? Protože svou ženu miluje a dělá to z lásky k ní. Tato činnost mu sice dál připadá nepříjemná, ale když ji vykonává z lásky, tak mu to jde snadněji a bez řečí. Proto milujete-li skutečně svého partnera, tak pro něj obětujte to, že se naučíte jeho jazyk lásky a naplníte jeho citovou nádobu a věřte, že vaše snaha nepřijde na zmar. Neboť kdo se pro druhého obětuje z lásky, ten skutečně miluje. Teď už však víte, jak se správně obětovat, aby vás druhý pochopil. Doufám, že vám tento článek bude prospěšný, a přeji vám, abyste dokázali udržet, urovnat, napravit, či znova oživit vaše vztahy. A nemusí to být jen v manželství nebo partnerství, ale také třeba k vašim dětem, přátelům a známým a dalším lidem. Neboť zatracení člověka člověkem na tomhle světě je jedna z věcí, která bolí a trápí nejvíc. Ale já věřím, že i zdánlivě mrtvé vztahy jdou vzkřísit.

Zobrazeno 24071×

Komentáře

Centurion

Kdo ví, možná, že až teď byl ten pravý čas pro tebe si ji přečíst. Třeba ti to takhle dalo víc, než kdybys to četla předtím. Vyzkoišela sis jak chutná život bez "jazyků" a to nemusí být na škodu, když teď víš, jak na to. :-)

iahudka

ahojte,<br />
kamoska mi doporucila super knihu Je to ta prava? od W. Nitche. Da se pouze objednat. viz. <a href="http://www.ikarmel.cz/knihy.php?styp=autori&pr=Nitsche&jm=Walter" target="_blank">http://www.ikarmel.cz/knihy.php?styp=autori&pr=Nitsche&jm=Walter</a><br />
to nechce tady delat nejakou propagaci, ale fakt super :) Jsem na zacatku a musim rict, ze je to to srozumetlno formou napsane. packo :)

Zobrazit 26 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz